ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Ssst.. gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.


Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd jouw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, alsook andere informatie die tijdens de behandeling aan Ssst.. wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw toestemming worden deze gegevens nooit aan derden verstrekt. Ssst.. geeft geen erotische of sensuele behandelingen. Indien cliënten toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, zal de masseuse per direct de massage afronden en vertrekken.

Afspraken en behandelingen 

Ssst.. behandelt alleen op afspraak. Elke afspraak, zowel gemaakt in persoon als telefonisch / via whatsapp / e-mail, is bindend en kan alleen telefonisch worden geannuleerd. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden je persoonlijk aangerekend. De hoogte van het tarief is gelijk aan de geboekte massage behandeling en de vergoeding die hiervoor staat. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Ssst.. 

Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Ssst.. besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contra-indicaties onder aan deze Algemene Voorwaarden. Als je twijfelt of je gemasseerd mag worden, vraag dit dan eerst na bij jouw huisarts. De masseuse van Ssst.. is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling van Ssst.. is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Ben je onder behandeling van een arts of fysiotherapeut,  dan dien je dit voorafgaande aan de behandeling te melden. Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding waarop eventueel minimaal contact met massageolie geen problemen vormt en doe sieraden zoveel mogelijk af.


Mocht de masseuse van Ssst.. door eigen ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt. Voor en na de massage voorziet de cliënt 15 minuten voor de masseuse zodat zij individueel de massagetafel en overige te gebruiken producten klaar kan zetten / kan opruimen.

Ssst.. behoudt te allen tijde het recht behandelingen bij cliënten te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Tarieven en betalingen

Na de behandeling dient de betaling direct te worden voldaan: gepast en contant of d.m.v een mobiele overschrijving/bankcontact. Betaling vooraf is op aanvraag ook mogelijk. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
Ssst.. behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd. Als jouw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, is Ssst.. genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven aan een Incassobureau.

Je zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende incassokosten en boeterenten. De factuur moet betaald worden binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Locaties van dienstverlening

Ssst.. heeft 2 uitvalsbasissen: in België vertrekt de masseuse vanuit ’s Gravenwezel – Schilde naar haar klanten en in Nederland vanuit Rockanje. Binnen een straal van 20 km reisafstand worden geen reiskosten aangerekend. Buiten een straal van 20 km reisafstand betaalt de klant € 10,- reiskosten per verplaatsing. Indien de klant een massagelocatie wenst die op meer dan +50 km reisafstand van één van deze locatiesl ligt, wordt een gepaste vergoeding op maat op voorhand overeengekomen tussen Ssst.. en de klant.

Kaarten en cadeaubonnen

Stempelkaarten, cadeaubonnen en andere actiebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Op deze kaarten en bonnen wordt geen wisselgeld terug gegeven. Kortingen zijn niet van toepassing bij de aanschaf van een cadeaubon. Verstuurde Ssst.. cadeaubonnen en kaarten zijn pas geldig na volledige betaling. Alleen originele bonnen van Ssst.. worden geaccepteerd. Eenmaal afgegeven en/of betaalde cadeaubonnen of kaarten van Ssst.. kunnen niet meer worden geannuleerd. Een cadeaubon of stempelkaart is 1 jaar geldig na de datum van afgifte. Eens vervallen, kan deze niet meer worden ingewisseld voor een behandeling. . 

Covid-19 maatregelen bij massage

De maatregelen die Ssst.. hanteert volgen de richtlijnen van de Belgische Massage Federatie. Deze beroepsvereniging stelde een uitgebreid protocol ter beschikking. Zo kan je steeds gerust zijn dat de masseuse van Ssst.. te allen tijde de laatste richtlijnen inzake jouw veiligheid en gezondheid opvolgt. Jouw gezondheid is voor Ssst.. van het allerhoogste belang. We vragen je om samen met ons deze strikte veiligheidsregels te volgen: bij ziekte, verkoudheid, griepgevoel, hoesten bel je de afspraak af. Zodra je hersteld bent kan je de afspraak alsnog inboeken.

Hygiëne

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat zij gedoucht is voor de massage. De cliënt kan van Ssst.. verwachten dat de masseuse algehele hygiëne garandeert en dat gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om jouw eigen handdoeken te gebruiken indien gewenst.

Aansprakelijkheid

De behandeling van Ssst.. is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Ssst.. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Ssst.., tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Ssst.. verzekerd is. Ssst.. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Ssst.. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt. Uiteraard mag de cliënt hierbij vertrouwen op de ethiek en integriteit van de masseuse. 

Absolute algehele contra-indicaties (hierbij mag er in het geheel geen massage gegeven worden): Hartaandoeningen, ernstige vaataandoeningen, trombose, koorts, infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking), hoge bloeddruk (enkel bij bij Hotstone massage), kanker, besmettelijke huidziekte, totale uitputting, hevige algemene pijn (geen spierpijn), bij gebruik van drugs of alcohol, bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva.

Relatieve algehele contra-indicaties (hierbij mag een massage gegeven worden, met aangepaste druk en/of techniek): Diabetes, burn-out, lichte vaataandoeningen.

Absolute plaatselijke contra-indicaties (hierbij mag er plaatselijk niet gemasseerd worden):
Botbreuk, recente operatie, bloeduitstorting, spierscheur, kneuzing of verwonding, recente whiplash, twijfelachtige verdikking.

Relatieve plaatselijke contra-indicatie (hierbij mag er plaatselijk wel gemasseerd worden,echter met aangepaste druk en/of techniek): Sterk behaarde huid, niet besmettelijke huidziekte, spataderen.

Privacyverklaring

Jouw persoonsgegevens worden door Ssst.. verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw massage/behandeling en voor direct marketing (/om nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien je niet wilt dat wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het Ssst.. dat mee te delen op ssst.massage@gmail.com. Via dat emailadres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen of ze vragen over te dragen. Als je het niet eens bent met de manier waarop Ssst.. jouw gegevens verwerkt, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

De algemene voorwaarden en de vermelde informatie kunnen door Ssst.. te allen tijde gewijzigd worden.


Vragen? Stel ze gerust!